Rezervácia

Domov/Rezervácia

Informácie k rezervácii

Rezerváciu môžeš spraviť na telefónnom čísle 0908 756 304 alebo e-mailom na chatacertov@chatacertov.sk.

Taktiež nezáväzne prostredníctvom formuláru.

Rezervačný formulár